شما می توانید در این قسمت هر نوع نوشته و یا Html قرار دهید.(به تنظیمات رویال > تبلیغ پاپ آپ مراجعه کنید)
پیشنهاد ما به شما استفاده از بلوک های ثابت و کد های کوتاه است.

close